مادح اهل حق باش که در علم يقيــن

وصف اين طايفه تفسير کلام الله ست

                           ابولمعانی ( بيدل ) رحمت الله عليه

 

پیــــر بلخی آن سـراپــــا شـــــور عشق<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

جان و دل روشن نمود با نــــــور عشق

 

او که خط حــــــــق را روشنــــگر است

 

هر قطره اشک پاکش چو گوهــــر است

 

آه گـــرمـــش آتش انــــدر جهــــــان زد

 

بجــــان و دل مــــــا سوختگــــــــان زد

 

ای بســــا در فراقش سالها سوختیـــــم

 

و از کلامـش  درس حـــــق آموختیــــم

 

ای شــــاه عارفان،مظهـــــر دل و جـان

 

دل پی تــــو روان ای سرور عاشقـــان

 

 عشقت دیــــریست میسوزد جــــان مــا

 

جـــان ما ای تو مظهــــــر ایمــــــان ما

 

ز روی لطــف کـــــن بمــــــا نظــــــــری

 

نظـری بجــان  و دل ما بــــی خبــــــری

 

در عشــقت گذشتم از صد دریای خــون

 

تا بـــــرد بـــاد خاکــــم را سوی قـــــون

 

این سخن دانم که روزی میایم سوی او

 

جان دهـــم بجانان تــا ببینـــــم روی او

 

/ 11 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عيسی مسيح

فلک درخاک می غلطيد ازاوج سرافرازی اگرمی ديد معراج زپا افتادن مارا باتشکرازمراجعه تان به وب خودتان . دوست عزیز باید رابطه منطقی را درک کنی . من اگراسمم عیسی است ودوستی دیگربمن مسیح گفت این افتخاردارد؟ بلی من به عیسی مسیح عشق می ورزم به خاطراینکه اویک انسان بود کامل ومن از باب اینکه انسانیت اورا به فال نیک گرفته باشم اسمم را که عیسی بود فامیلم را مسیح گذاشته ام . بلی به این افتخارمی کنم که اسمم عیسی است ولی خوشحال نیستم من بیشتر نگران بار مسولیت این نام هستم تاخوشحال باشم وافتخارکنم . من باحضرت مسیح سنخیت داریم وهمین طورهرانسانی که به انسانیت خود ایمان دارد وبه انسانیت احترام می گذارد گذشته ازاین که ما وجه مشترک هم داریم وآن به صلیب کشیدن اوست که ما نیز قربانیان تاریخ خویشیم هدیه از حضرت به دوستاران مسیح : بدنبال حقیقت باشد تارستگارشوی . من که خدای نخواسته منکرپیامبری اونشده ام که توکتاب اورا به رخم می کشی بگوازاین کتاب که چقدر پند گرفته اید وهمین طور ازقران ؟ باحلوا گفتن دهان شیرین نمی شود . ازاین که شعربیدل می خوانی حدسم این است که آدم بزرگواری باشی که خدا به بزرگواری ات بیفزاید

مهرانگيزساحل

ادريس گرامی سلام ... بعد مدتها چشمانم به ديدن پيام گرم شماروشن شد. اشعار زيبای تانرا مستفيد شدم وآهنگ سايت تان صميمانه بردلم نشست . شادمان باشيد .مهرانگيز

آتش

سلام عزیز و سپاسگزارم از حضورت در غزل امروز افغانستان. اگر گستاخی نشود موضوعی را به عرض برسانم. در دستور زبان فارسی قاعده این است که قوس ناخونک را فقط به منظور نگارش معنای یک واژه به کار میبرند. آنچنانیکه شما نگاشته اید، اینگونه مینماید که واژهء قطره معنای واژه بقایی را میرساند. از آن لحاظ نگارش یک واژه به ویژه اسم آخر شخص در میان قوس ناخونک بجا نمیباشد. شما سرفراز بمانید.

فرشته

سلام بر شما! ممنون از حضور تان در وبلاگم. ذوق و انتخاب زيبايی داريد. موفق و مويد باشيد.

عزيزه عنايت

سلام به ادريس گرامی ! خوشحالم که ويبسايت شمارا با اشعار زيبا ی تان دريافتم . ممنون از حسن نيت و پيام باصفای شما در يبلاکم . سروده های تانرا خواندم واقعاْ زيبا میسرايد . چنانچه فرموده بودید که صدای شمارا از رادیو صدای امریکا در برنامه گنج شایگان شنیدم . دوست محترم جای بسیار خوشنودی است که بعضاْ از طریق رادیو ها و برنامه های دیگر لحظاتی را پای صحبت هموطنان مان می نیشنیم و از تبادل سخنان یک دیگر لذت میبریم . افتخار بر آن عده همو طنان ما که زمینه چنین نشست هارا مسا عد میسازند . موفق با شید

عبداللهي

دوست نهايت عزيز وهنرمندسلام های مارا نيز بپذير چون از شعر وشاعری چيزی زيادی سر در نمی آورم، نقدی، تکمله ای برای بيت های تان ندارم .. به هرحال آرزويم موفقيت شماست.

ح. ورسی

دوست محترم سلام ! با نوشته ء جدیدی زیر عنوان " کلام حافظ ، ناب ترین اسرار عشق ومعرفت " در خدمت هستم. با عرض حرمت.

ادبستان

سلام دوست عزيزُ شما می توانييد مطالب تان را مستقيم وياازطريق |ارسال اخبارومقالات| به ادبستان بفرستید.

ظريفی

سلام! سرودهء زيبای شما که تصوير گری خوبی دارد لذت بخش ودر حقيقت آهنگ انتخوابی شما دل انگيز. پيشنهادی دارم که اگر مورد قبول افتد. شعر ای را که خود دوست داريد بيشتر ديوان های شاعران را به مطا لعه بگيريد واوزان شعری را در بياناتی که لطف شعری دارند از نظر دور نداشته باشيد آنگاه سروده های زيبای تان بيشتر وبيشتر زيبا ميشود که حال هم زيباست. اگر متمايل به مکالمهء بيشتر بامن باشيد ايملم در خدمت شماست.