در مدح ولی بزرگ حضرت شمس الحق تبریزی رحمت الله علیه<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

شمس تبـــریـــــز  آفتـــــابـــی دیگـــــر است

 

کهـــــکشانـــی و آسمــــــانـــی دیگـــر است

 

صـد آفرین بــــر جـــــان او صــــد آفـــــرین

 

صد آفـــــرین بــــر شان او صــــد آفـــــرین

 

حقا کــــه نـــور است،چـو زاده حـــور است

 

از شعــله طور است،شمسی که صبور است

 

 گــــــر ببینــــــم مهــــر عـــــــــالمتـــــاب او

 

جـــــان کنـــــم فــــــــــدای دل خونــــــاب او

 

به شهـــــــر و جاده اش منــــزل مـــــــاست

 

بکـوهــــش دلبستـــــه آب و گـــــل مــــاست

 

شمس الحق تبریــــزی  یـــــک نگاهی کــــن

 

نگاهی  در دل و جان این خـــــرابـــی کــــن

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
نی نی شاد

ای که مایوس از هر سویی بسوی عشق رو کن قبله ی دل هاست اینجا هر چه خواهی ارزو کن تا دلی اتش نگیرد حرف جانسوزی نگوید حال ما خواهی اگر از گفته ی ما جستجو کن